Krušné hory | UNESCO

Krušné hory | UNESCO

Šachty staré stovky let, skrývající gigantické podzemní, obzor lemovaný těžebními a kostelními věžemi, kolem dokola lesy plné strmých propadlišť nebo podivuhodných kupolí. Řeč je o divotvorné hornické krajině Krušnohoří. Sága dobývání rud zde psala své první stránky již před osmi sty lety. Jedno z kdysi nejhustěji osídlených pohoří na vás dýchne atmosférou řemesel, tradic a úcty k odkazům minulosti. Také proto byla hornická krajina Krušnohoří zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

Náš tip

S těžbou se pojí i ražba mincí, o které pojednává expozice muzea Královská mincovna v Jáchymově. Věděli jste, že podle jáchymovského tolaru dostal své jméno americký dolar? Ve městě funguje i expozice starých tiskovin (nejstarší pochází až z 12. století) s knihařskou dílnou a hudební místností, to vše v Latinské knihovně v městské radnici.

Krušnohorská hornická krajina patří k tomu nejzajímavějšímu, co můžete v rámci naší země navštívit. Začněte štolou Johannes s rozhlehlými podzemními prostorami a ohromnou komorou vysokou 12 metrů. Následně zamiřte do dolu Mauritius a v hornickém úboru se svítilnou na čele sestupte do jeho nezměrných hlubin. Důlní okruh zakončete prohlídkou jáchymovské Štoly č. 1. Nevynechte ani objekt Rudé věže smrti u Ostrova, která sloužila ke zpracování uranové rudy. Dnes je symbolem utrpení politických vězňů v 50. letech 20. století.

Není to ale jen hornictví, co utváří typický ráz Krušných hor. Patří k němu i divoká horská příroda, kterou uvidíte jako na dlani z rozhledny na Blatenském vrchu. Výšlap spojte s návštěvou bývalého cínového dolu Vlčí jámy a Blatenského příkopu, podél něhož dojdete až k Božídarskému rašeliništi se soustavou chodníčků. Jen pár kilometrů odsud se nachází i nově revitalizované Perninské rašeliniště.

Pro více informací o hornickém regionu na seznamu UNESCO navštivte www.montanregion.cz.